« Tagasi

Nõo alevikus Raudtee tn 7 asuva Panda kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 28.06.2007

Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 28.06.2007 otsusega nr 139.