Nõo valla arengukava teine koostöökohtumine

21.01.22

Täna, 21. jaanuaril 2022 toimus Nõo valla arengukava teemaline laiendatud koostöökohtumine, kus osalesid vallavalitsuse osakondade juhid ja erinevate valdkondade spetsialistid ning arengukava koostamist nõustav Domus Dorpatensise StratLab meeskond.

Kohtumise põhiteemana tutvustati valla arengukava koostamise protsessi ja lepiti kokku, et esimesed sammud tehakse valdkondlikes töörühmades. 

Töörühmad jagunevad nelja gruppi:
Avalik ruum
Sotsiaal ja tervishoid
Ettevõtlus ja turism
Haridus ja kultuur

Töörühmadesse kaasatakse valdkondadega seotud ametnikke, volikogu ja volikogu komisjonide liikmeid ning erinevate huvigruppide esindajaid.

Valla arengukava koostamist nõustav meeskond tutvustas, kuidas kogutakse andmeid olemasoleva olukorra kohta.

Et arengukava peegeldaks paremini elanike ootuseid valla teenustele ja elukeskkonnale, siis valmistatakse ette küsitlus, millele vastates saab iga vallakodanik oma ettepanekud esitada.

 

Nõo vald alustab uue arengukava koostamisega

7.01.22

Arengukava on omavalitsuse tegevuse alusdokument, mille põhjal kujundatakse valla eelarvestrateegia ja iga-aastased eelarved. Lisaks sellele kinnitab arengukava omavalitsuse arengu põhisuunad.

Nõo valla kehtiv arengukava jõustus 2013. aastal ja see vajab uuendamist. Vallavalitsus on otsustanud olemasoleva kava muutmise asemel koostada uue arengukava.

Arengukava koostamist nõustab sihtasutus Domus Dorpatensise StratLab meeskond. 

7. jaanuaril toimus vallamajas esimene töökoosolek, kus vallavalitsuse esindajad arutasid konsultantidega arengukava koostamise protsessi, teemavaldkondade kaardistamist, huvigruppide kaasamist ja ideekorje läbiviimist.

Arengukava koostamisega seonduvad dokumendid ja info koondame siinses rubriigis.

Täpsemat infot annab arenguspetsialist Piia Raig, piia@nvv.eeNõo vallavalitsuse ja Domus Dorpatensise StratLab meeskonna esimene töökohtumine toimus veebi vahendusel.