Kehtestatud 28.03.2013

Nõo alevikus asuva Martin Lipu tänava piirkonna detailplaneering

Kehtestatud 28.03.2013

Seisund: Kehtestatud 28.03.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 15. märtsi 2012 otsus nr 109 Nõo Vallavalitsuse 26. märtsi 2012 korraldusega nr 96  on kinnitatud...

Tõravere alevikus Torni tn 3, Torni tn 5 ja Torni tn 7 asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 28.03.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 15. märtsi 2012 otsus nr 109 Nõo Vallavalitsuse 26. märtsi 2012 korraldusega nr 96  on kinnitatud...

Seisund: Kehtestatud 24.01.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 17.05.2012 otsus nr 114 Jõe-Ollise kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang ...

Tõravere alevikus asuva Jõe-Ollise katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 24.01.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 17.05.2012 otsus nr 114 Jõe-Ollise kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang ...

Seisund: Kehtestatud 22.08.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 24. jaanuari 2013 otsus nr 136 Eesmärk Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine...

Nõo alevikus Voika tn 18 ja Voika tn 18a asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 22.08.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 24. jaanuari 2013 otsus nr 136 Eesmärk Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine...