« Tagasi

Meeldetuletus lemmikloomapidajale

Meie vallas on palju inimesi, kes peavad lemmikloomana kassi või koera. Lemmikloom pakub omanikule positiivseid emotsioone, kuid loomapidamisega kaasneb ka vastutus ja kohustused. Lemmiklooma (koerad, kassid) pidamist Nõo vallas reguleerib vallavolikogu poolt kinnitatud koerte ja kasside pidamise eeskiri. Paraku on loomaomanikke, kes kõiki eeskirjapunkte ei järgi. Põhiline rikkumine, millega on tulnud kokku puutuda, on see, et omanik on jätnud looma piisava järelevalveta, territoorium on piiramata ning loom on pääsenud hulkuma ja inimesi hirmutama. Õnneks ei ole lähiajaloos olnud juhtumeid, kus koer oleks rünnanud inimesi ja tekitanud kehavigastusi või materiaalset kahju.

Eksitud on tihti eeskirjapunkti vastu, mis sätestab koera ja tema peremehe liikumise teise isiku omandis oleval maal. Eeskirja kohaselt peab koer võõral kinnistul liikudes olema lõastatud ja peremehe kontrolli all. Kui koera peetakse tiheasustusalal, peab loomaomanik paigaldama talle kuuluva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi, et oleks üheselt võimalik aru saada, et alal peetakse koera. Kui on näha, et tänavatel või küla vahel liigub peremeheta koer, ja ei ole teada, kes on koeraomanik või omanik ei ole kättesaadav, tuleb sellest teada anda vallakantselei telefonil 745 5108. Kui koeraomanikku ei ole võimalik tuvastada, paigutatakse lemmik loomade varjupaika.

14 päeva jooksul on loomapidajal õigus loom tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmise ja ülalpidamise kulud. Kui loom on nõuetekohaselt registreeritud ja kiibistatud, leitakse tema peremees hõlpsamini üles.

Tuletan veel meelde, et loomapidajal on keelatud ujutada või pesta koera avalikus veekogus.

Koeraga jalutama minnes tuleb koristada oma looma väljaheide.

Looma on keelatud vigastada, jätta abitusse seisundisse, tekitada valu ja füüsilisi kannatusi või panna looma suhtes toime muu lubamatu tegu.

 

Jaan Poom
korrakaitseametnik