Uudised ja teated

đź“Ť Tähelepanu, sel kevadel põhi- ja keskhariduse 
tunnistuse saavad noored ja nende vanemad!
Nõo vald maksab põhi- ja keskhariduse omandamisel õpilastele koolilõpetamise toetust, mille eesmärk on õpilase põhi- ja keskhariduse omandamise lõpetamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust on õigus saada ka kutseõppe läbinud õpilasel, kes on õpingute käigus omandanud gümnaasiumihariduse.
Koolilõputoetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vastav taotlus. Alla 18-aastastel koolilõpetajatel peab taotluse esitama lõpetaja seaduslik esindaja ehk lapsevanem. Taotluse alusel makstakse toetust õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Nõo vald vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist.
Taotlust saab esitada digitaalselt läbi Nõo valla veebilehe teenuste ja toimingute keskkonna või jätta paberkandjal vallavalitsuse postkasti. Taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul peale kooli lõpetamist.
Toetuste suurused:
põhikooli lõpetamise toetus – 50 eurot,
gümnaasiumi lõpetamise toetus – 60 eurot.
 
đź“Ť Planeeriguteade
Nõo vallas Uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringu kohta arvamusi, millega Nõo Vallavalitsus ei arvestanud. 19.05.2021 toimunud arutelu tulemusel kõigi arvamuste osas kompromissi ei saavutatud. Arutelu protokoll on kättesaadav Nõo valla veebilehel https://nvv.kovtp.ee/detailplaneeringud.
Detailplaneering esitatakse heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile.
 
đź“Ť Omniva postipunkt ajutiselt suletud
Nõo postipunkt on perioodil 21.06–6.07.2021 suletud.
Nõo postipunkti asendab ja väljastab saadetisi Elva postkontor, 
asukohaga Elva linn, Puiestee tn 1.
E,K 11.00–15.00, 15.30–19.00
T,N,R 10.00–15.00, 15.30–18.00
L,P SULETUD
Lähim pakiautomaat on Nõo vallamaja pakiautomaat, Voika tn 23.
Omniva koduleht: omniva.ee  
 
📍 Aita leida Tartu maakonna tublimad ettevõtted
Tartu Ärinõuandla koostöös kohalike omavalitsustega viib käesoleval aastal juba seitsmendat korda läbi Tartumaa ettevõtluse auhinna konkurssi, autasustamaks maakonna parimaid ettevõtteid. Sel korral on kõikidel maakonna elanikel võimalus kaasa lüüa – märgata tublit kohalikku ettevõtet ja esitada ta kandidaadiks!
Konkurss „Tartumaa Ettevõtluse Auhind" on Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidav kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele ning on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.
Konkursi käigus autasustatakse 2020. aasta tublimad ettevõtjaid kolmes kategoorias:
đź”· Tartumaa edendaja 
🔷 Tartumaa parima tööandja
đź”· Tartumaa suurim investeerija
Aita esile tõsta ja märgata ning eelkõige tänada meie tublisid Nõo valla ettevõtteid.
Kandidaate saab esitada kuni 30. juulini Tartu Ärinõuandla kodulehel: arinouandla.ee
Kas teadsid, et Nõo Lihatööstus sai maakonna ettevõtlusauhinna konkursil 2017. aastal tunnustuse „Tartumaa parim tööandja", samas kajastus ettevõtte heade tegude kirjelduses ka suur panus kogukonna tasandil.