Nõo Vallavalitsus teenindab kodanikke e-kanalite ja telefoni teel. Kodanike vastuvõtt vallamajas toimub erandkorras ainult eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga. Kontaktid leiad siit