Eluruumi tagamine

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 

Lisainfo:

Sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik, jaanika@nvv.ee  tel 745 5004, 525 8716.
Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.
 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord