Eriolukorrast tulenevad muudatused Nõo vallas

31.03.20

Eestis kehtib kuni 1. maini eriolukord, millega kaasnevad elukorralduslikud muudatused. Sellele lehe koondame koroonaviiruse leviku tõkestamise eesmärgil tehtud otsustest tulenevad muudatused Nõo vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töös. 

Piirangud kehtivad kuni Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 76 väljakuulutatud eriolukorra lõpetamiseni.  Muudatustest teavitatakse elanikke Nõo valla veebilehe kaudu.

 

Viimati täiendatud 31. märtsil (Eriolukorra muudatuste pikendamine kuni Eestis kehtiva eriolukorra lõpuni).

 

Vallavalitsuse töökorraldus

Vallavalitsuses ei toimu kodanike vastuvõttu kuni Eestis kehtiva eriolukorra lõpuni. Eriolukord kehtib kuni 1. maini 2020. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.

Kodanike teenindamine toimub e-posti ja telefoni teel. Paberkandjal esitatavad avaldused on võimalik jätta Nõo raamatukogu raamatute tagastamise kasti, mis asub õues, vallamaja peaukse kõrval (Swedbanki automaadi juures).
Vallavalitsuste ametnike kontaktid 
Avaldusi on võimalik esitada E-teenuste keskkonnas

Lapse sündi saab registreerida www.rahvastikuregister.ee vahendusel.
Juhul kui sul ei ole võimalik e-keskkonnas lapse sündi registreerida, palume eelnevalt kokku leppida telefonil 513 9123  või e-postil kantselei@nvv.ee

Vallavalitsus ootab infot abivajavate inimeste kohta!
Edasta info sotsiaalosakonnale tel 745 5475,  505 6437, 525 8716  e-post: info@nvv.ee   
Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile.


Haridus

Nõo Põhikool ja Nõo Reaalgümnaasium jätkavad õppetööd distantsõppe (e-õppe) vormis.

Nõo vallavalitsuse hallatavates lasteaedades on tagatud lastehoiuteenuse osutamine piiratud mahus vanema poolt esitatud põhjendatud avalduse alusel.
Tungiv palve on lapsi lasteaeda mitte tuua. Rohkem infot saab lasteaiast!
Lasteaedade kontaktandmed

❗️Lapsevanemad peavad tagama, et lapsed jäävad oma koju ega lähe sõpradega kusagile välja.❗️
 

Nõo vallavalitsus otsustas aprilli- ja maikuu eest vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest Nõo valla lasteaedades. 


Huviharidus, kultuur, sport ja vaba aeg

Osalemine huvi- ja sporditegevustes on jätkuvalt peatatud
Nõo Muusikakoolis
Nõo Spordikoolis (spordihoones)
Nõo Kultuurimajas
Nõo Päevakeskuses
Nõo noortekeskuses (noortekeskus pakub põnevaid tegevusi noortele läbi kodulehe

Nõo vallavalitsus otsustas aprilli- ja maikuu eest vabastada lapsevanemad Nõo Muusikakooli õppetasu maksmisest.
 

Raamatukogud

Nõo valla raamatukogud on suletud. 
Raamatuid eriolukorra perioodil tagasi ei võeta!

Raamatuid on võimalik laenutada eelneva kokkuleppe alusel, iga lugejaga lepitakse individuaalselt kokku, kuidas ta raamatud kätte saab. Raamatukogudes kohapeal viibida ei saa!

Raamatukogu info- ja pikendustelefonid on:

Nõo raamatukogu  51 02682   e-post: helle@nvv.ee
Luke raamatukogu 745 0782 e-post: luke.raamatukogu@mail.ee
Nõgiaru raamatukogu 749 4624 e-post: nogiaru.rmtk@gmail.comSotsiaalhoolekanne

❗️Vallavalitsus ootab infot abivajavate inimeste kohta!

Edasta info sotsiaalosakonnale tel 745 5475,  505 6437, 525 8716  e-post: info@nvv.ee   

Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile.

Kui olukord peaks seda nõudma ja oled nõus vabatahtlikuna aitama, siis anna endast teada Nõo vallavalitsusele tel 5191 4119 või e-post liia@nvv.ee 

Sotsiaalvaldkonna uudised ja teated


Keskkond ja heakord

Suletud on Nõo valla elanikke teenindav Tartu linnas asuv jäätmejaam (Selli tn 19).

Konteinerite tühjendamine toimub tavapärase graafiku alusel.

Jäätmete äravedu — toimiva jäätmeveo teenuse jätkamise tagamiseks palume elanikel Ragn-Sells töötajatega, sealhulgas autojuhtide ja laadijatega vältida lähikontakte hoidmaks ära võimaliku Covid-19 nakkuste levikut inimeselt inimesele. 

Samuti tuletame meelde, et jäätmete väljaveopäeval palume jäätmemahutid paigutada väljaspool aeda, et vedaja autojuht/laadija ei peaks sisenema kliendi väravast uksest või muu piirdest minimeerides mitte vajalikke kokkupuuteid ja nakkuste levikut.
 

Ragn-Sellsi kontorid on suletud (esialgse otsuse järgi kuni 31. märtsini 2020) kuid klienditugi töötab. Helistada saab telefonil 60 60 439 või kirjutada info@ragnsells.ee.

Kuni 1.maini ei väljastata ega võeta vastu konteinereid Ragn-Sellsi kontorites ja territooriumitel. Kui soovite tellida endale konteineri, siis toob Ragn-Sells selle Teile ise ära. Konteineri tagastamisel tullakse sellele ise järgi.

Loe lisa
Ragn-Sellsi kodulehelt

Nõo aleviku eramaja omanik - TELLI TASUTA PAKENDIKOTITEENUS 

 
 

 

 

Toimetaja: LIIA SIREL