19.05.20

Vallavalitsuse töökorraldus

Alates 18. maist 2020 toimub Nõo vallavalitsuses vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga.

Helista või saada e-kiri ja lepi ametnikuga kokku vastuvõtu aeg. Vallavalitsuse ametnike kontaktandmed on leitavad Nõo Valla Lehest ja veebilehelt


Vallavalitsusele saab avaldusi esitada:

* e-posti teel – ametnike e-posti aadressid

* Nõo valla veebilehe elektroonilises keskkonnas

* saates kirja posti teel aadressile Nõo vallavalitsus, Voika tn 23, Nõo alevik, 61601, Nõo vald, Tartumaa

* tuues avalduse Nõo vallamaja peaukse juures asuvasse postkasti.

* ehitisregistri veebikeskkonna kaudu ehitus- ja kasutuslubade või ehitusteatiste taotlused

* elukohateadet E-rahvastikuregistri kaudu


Vallavalituse ametnikud teenindavad ainult haigussümptomiteta kodanikke.

 

 Alates 18. maist toimub Nõo vallavalitsuse hallatavates asutustes teenuste osutamine alljärgnevalt

Haridus

Nõo Põhikool

* jätkab õppetööd distantsõppe (e-õppe) vormis,

* kontaktõpe toimub ainult äärmisel vajadusel Nõo Põhikooli direktori käskkirjaga kinnitatud tingimustel ja vastavalt Vabariigi Valitsuse juhistele.


Nõo valla lasteaedades

* tagatakse teenuse osutamine 31. maini 2020 lapsevanema põhjendatud avalduse alusel,

* haigustunnustega last lasteaeda ei võeta ning päeva jooksul haigestunud lapsele kutsutakse

vanem järele.


Huviharidus, kultuur, sport ja vaba aeg

Nõo Muusikakool

* jätkab õppetööd distantsõppe (e-õppe) vormis,
* kontaktõpe toimub ainult äärmisel vajadusel Nõo Muusikakooli direktori käskkirjaga kinnitatud tingimustel ja vastavalt Vabariigi Valitsuse juhistele.

Nõo Spordikoolis (spordihoones) toimuvad välitreeningud kuni 10-liikmelistes gruppides vastavalt Vabariigi Valitsuse juhistele.

Nõo Kultuurimajas 31. maini 2020 üritusi ega huvi- ja harrastustegevust ei toimu.

Nõo noortekeskuses toimuvad 31. maini 2020 ainult välitegevused noorsootööspetsialisti välja kuulutatud päevadel ning aegadel ja vastavalt Vabariigi Valitsuse juhistele.

Nõo Päevakeskuses maikuus siseüritusi ei toimu. Alates juunikuust kavandatakse piiratud mahus välitegevusi.

 

Raamatukogud

Nõo valla raamatukogud (Nõo, Luke, Nõgiaru)

* teenindussaalid jäävad 31. maini 2020 igapäevastele lugejatele suletuks,

* raamatute laenutamine toimub ettetellimisel telefoni või e-posti teel ja tellitud raamatud väljastatakse kokkulepitud asukohast,

* raamatute tagastamine toimub kontaktivabalt raamatukogu töötajate korraldatud viisil.

Raamatukogudes kohapeal viibida ei saa!

Raamatukogu infotelefonid on:

Nõo raamatukogu  51 02682   e-post: helle@nvv.ee
Luke raamatukogu 745 0782 e-post: luke.raamatukogu@mail.ee
Nõgiaru raamatukogu 749 4624 e-post: nogiaru.rmtk@gmail.com


 

Toimetaja: LIIA SIREL