Kehtestatud 17.06.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 17.06.2010 otsusega nr 42. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud ...

Vissi külas asuva Uue-Kengu kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 17.06.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 17.06.2010 otsusega nr 42. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud ...

Kehtestatud 27.08.2009 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 27.08.2009 otsusega nr 256.   Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri ...

Luke külas asuvate Piiri ja Puurkaevu katastriüksuste detailplaneering

Kehtestatud 27.08.2009 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 27.08.2009 otsusega nr 256.   Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri ...

Kehtestatud 22.05.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.04.2010 otsusega nr 33. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud  ...

Nõo alevikus asuva Kaasiku kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 22.05.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.04.2010 otsusega nr 33. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud  ...

Kehtestatud 16.08.2012 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 123. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud

Nõo vallas Vissi külas asuvate Kingu, Vahe ja Lohu kinnistute detailplaneering

Kehtestatud 16.08.2012 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 123. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud

Kehtestatud 19.04.2012 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.04.2012 otsusega nr 112. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Tõravere alevikus asuva Veeru katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 19.04.2012 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.04.2012 otsusega nr 112. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 19.01.2012 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.01.2012 otsusega nr 103.   Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri ...

Keeri külas asuva Kati kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 19.01.2012 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.01.2012 otsusega nr 103.   Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri ...

Kehtestatud 29.09.2011 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 95. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud ja maakasutus...

Meeri külas asuva Jõe-Ollise kinnistu osa detailplaneering

Kehtestatud 29.09.2011 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 95. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud ja maakasutus...

Kehtestatud 18.08.2011 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.08.2011 otsusega nr 92. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri O lemasolev olukord ...

Nõo alevikus asuvate Niidu tn 2, Niidu tn 4 ja Niidu tn 6 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Kehtestatud 18.08.2011 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.08.2011 otsusega nr 92. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri O lemasolev olukord ...

Kehtestatud 20.01.2011 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.01.2011 otsusega nr 64. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Kontaktvöönd ...

Voika külas asuva Annely kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 20.01.2011 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.01.2011 otsusega nr 64. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Kontaktvöönd ...

Kehtestatud 16.12.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 16.12.2010 otsusega nr 60. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud  ...

Nõo alevikus asuva Nõgiaru tn 8a kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 16.12.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 16.12.2010 otsusega nr 60. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud  ...

Kehtestatud 25.11.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 25.11.2010 otsusega nr 55. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud  ...

Nõo alevikus asuvate Hariduse tn 3 // 3b, Hariduse tn 3c, Hariduse tn 5 ja Hariduse tn 5a kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Kehtestatud 25.11.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 25.11.2010 otsusega nr 55. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud  ...

Kehtestatud 17.06.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 17.06.2010 otsusega nr 43. Detailplaneeringu põhijoonis on kättesaadav Nõo Vallavlitsuse maaosakonnast. Dokumendid: ...

Meeri külas asuva Palu Puhkajate Looduskeskuse detailplaneering

Kehtestatud 17.06.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 17.06.2010 otsusega nr 43. Detailplaneeringu põhijoonis on kättesaadav Nõo Vallavlitsuse maaosakonnast. Dokumendid: ...

Kehtestatud 18.03.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.03.2010 otsusega nr 30. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Illustreeriv joonis ...

Vissi külas asuva Niidu kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 18.03.2010 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.03.2010 otsusega nr 30. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Illustreeriv joonis ...

Kehtestatud 05.05.2009 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 05.05.2009 otsusega nr 244. Dokumendid: Põhijoonis Põhijoonis-2 Seletuskiri ...

Vissi külas asuva katastriüksuse 52801-006-0014 osa (Vapramäe loodusmaja) detailplaneering

Kehtestatud 05.05.2009 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 05.05.2009 otsusega nr 244. Dokumendid: Põhijoonis Põhijoonis-2 Seletuskiri ...

Kehtestatud 29.04.2009 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.04.2009 otsusega nr 249.   Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud  ...

Tõravere alevikus asuva Tartu Observatooriumi katastriüksuse 52801-009-0312 osa detailplaneering

Kehtestatud 29.04.2009 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.04.2009 otsusega nr 249.   Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Tehnovõrgud  ...

Kehtestatud 29.04.2009 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.04.2009 otsusega nr 250. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Illustreeriv joonis

Nõo alevikus asuva Lao tn 3 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 29.04.2009 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.04.2009 otsusega nr 250. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri Illustreeriv joonis