Vaatamisväärsused

17.05.18
 

EAÕK Nõo Püha Kolmainu kirik, Nõo alevik Vana-Nõo tn 20 
Nõo alevikus asub vaatamist vääriva 5 sibulkupliga maakivi- ja tellismüüridega historitsistlik õigeusu kirik.

 

 

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo alevik Tartu tn 2  

Nõo Püha Laurentsiuse kirik on ehitatud 13. saj lõpul kaitseehitusliku  kolmelöövilise kodakirikuna, esimesed kirjalikud teated on aastast 1159. Kirik on sõdades korduvalt kannatada saanud, sellele vaatamata oma esialgne ilme enam-vähem säilinud (on ainuke telliskirik Lõuna-Eestis). Nõo kirik on üks esimesi maakirikuid, kus juba 1781.a. mängis orel. Kõik kiriku tarbeesemed on kunstimälestistena kaitse all.

 

 

Luke mõis 
Varaseimad teated Luke mõisast (saksa k Lugden) pärinevad 1557. aastast. 17. sajandil kuulus mõisl von Löwenwoldedele. 1841. aastal omandasid mõisa von Knorringid, kellede valdusse ta jäi kuni 1919. aasta võõrandamiseni. Mõisa viimased omanikud oli Mary ja Woldemar von Knorringid. 1910. aasta paiku valmis mõisas arhitekt Ludwig von Engelhardi projekti järgi valminud heimatstiilis peahoone. Võõrandmisjärgselt asus hoones kool. Hoone hävis Teises maailmasõjas 1941. aastal. Praegu on rüüstatuna ja 20. sajandil ümber ehitatuna on säilinud   valitsejamaja. 

 

 

 

Vapramäe maastikukaitseala
Vapramäe maastikukaitseala paikneb Tartumaal Nõo vallas Tartu-Valga maantee ääres. Tartust tulijatel on siia 20 ja Elvast 5 kilomeetrit.
 Vapramäe ja selle ümbruse suuremateks väärtusteks on:   Vapramäe mitmekesine reljeef ja kaunis loodus, siin asub Eesti üks  väiksemaid linnusekohti - Kerikmägi, Jaagupi tarandkalme ja Tiirikese allikas, Elva jõgi ja vesiveskid ning palju muud huvitavat

 

 

Elva-Vitipalu maastikukaitseala
Maastikukaitseala suuremateks väärtusteks on mitmekesine reljeef, Elva jõe ürgoru liivapaljand ja lammil säilinud ja taastatud luhaniidud.
Maastikukaitseala moodustati 1992. aastal eelkõige selleks, et hoida Elva jõe ja puhtaveeliste Laguja, Illi, Varesepalu ning Ilusa oja ümbruse maastikke, säilitada sealsete lammorgude maastikuline terviklikkus ning kaitsta ohustatud elupaiku ja liike

 

 

Heino Prosti Põllutöömasinate Muuseum asub Vissi külas Nõo vallas Tartumaal. Telefon: +372 735 1401

Muuseum on asutatud 1954. aastal. Muuseumis võib näha möödunud sajanditest pärit vanavarapõllutöömasinaid, traktoreid, rehepeksumasinaid, aurukatlaid, majapidamismootoreid. Vanim, kuid töökorras masin on saksa päritoluga käsitsi ringiaetav rehepeksumasin aastast 1856.

   
   

 

Toimetaja: LIIA SIREL