« Tagasi

Koguduse suvi 2021

EELK Nõo koguduse suvi 2021 oli tegus, nagu ikka. Oluliselt ei takistanud seda ka tervishoiukriisist tulenevad piirangud. Järgnevalt väike ülevaade tehtust.

15. juunil algas iga-aastane „Teeliste kirikute" projekt, mille raames hoidis kogudus kirikuuksi lahti viiel päeval nädalas. Suur abi seejuures tuli meie suvekohviku perenaiselt Anne-Ly Juhkamilt, kes juhatas soovijad kirikusse ka siis, kui kirikuvalvajat parajasti polnud. Tähtis algatus oli sel suvel koguduse jaoks ka aktsioon „Suvesupp lastele 2021", millest saab pikemalt lugeda Nõo Valla Lehe septembrinumbrist.

3. juulil toimus Rannu Püha Martini kirikus EELK Valga praostkonna laulupäev. Laulurahva hulgas oli ka meie koguduse segakoor, kes esines ainsa koorina iseseisvalt väikese kavaga. Koori juhatasid Ragne Meier ja Kärri Toomeos-Orglaan. Meie koori laul kõlas hästi ja pälvis kiidusõnu.

5.–7. juulini toimus RMK Soontaga puhkealal EELK Valga praostkonna 24. noortelaager. Meie kogudust esindas laagris üheksa täiskasvanut ja 13 alla 18-aastast noort.

18. juuli peajumalateenistusel tähistati leeri mälestuspäeva. Õp Mart Jaanson õnnistas kolm mälestuspäevalist, kellest kahel täitus leeripäevast juba 65 aastat, kolmandal aga 20 aastat.

19.–20. juulil toimus meie koguduse traditsiooniline bussiekskursioon. Sedapuhku väisati EELK Pärnu praostkonda. Külastati Saarde, Treimani, Häädemeeste, Tahkuranna, Tori, Sindi, Pärnu Eliisabeti, Audru, Tõstamaa, Pärnu-Jakobi, Vigala ja Vändra kirikuid. Ööbiti Pärnu Lõuna Hostelis. Lisaks kirikuile külastati ka Lavassaare Raudteemuuseumi.

28. juulil tõi Nõo valla elanik Vilma Roose kirikusse õp Mart Jaansonile väga huvitava eseme: aastast 1897 pärineva ristimisvaagna. Vaagna oli kogudusele annetanud pr Roose ema Maria Sapelson, kes oli k.a mais saanud 100-aastaseks. Pr Roose arvas, et tema ema valdusse on ristimisvaagen sattunud Nõo koguduse endise köstri Theodor Roosilehe (1869–1925) kaudu.

1. augustil külastasid Nõo koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel meie koguduse 2021. aasta eestpalvekogudust Paistus. Paistu kirikus toimunud jumalateenistusel teenis kohalik õpetaja Allan Kährik, jutlustas õp Mart Jaanson. Lauluga teenisid kaasa meie segakoor Ragne Meieri ja Kärri Toomeos-Orglaane juhatusel ning meesansambel.

6. augustil pidas õp Mart Jaanson kirikus koos u 50 maasturite kestvussõidust „Klaperjaht 2021" osavõtjaga palvuse. Kuulati Jumala sõna, lauldi ja palvetati selle nimel, et Issand õnnistaks ettevõtmist ja hoiaks ära õnnetused.

9.–14. augustini toimus meie koguduses tavapärane kuulutusnädal. Seekord tõid kogudusele jutluse kaudu vaimulikku külakosti õpetajad Siimon Haamer (09.08.21) ja Allan Kährik (10.08.21). 11. augusti õhtul pidas kogudus meie kirikus koraalipüha, millest võib põhjalikumalt lugeda septembrikuu Nõo Valla Lehest. Kuulutusnädala õhtud 12. ja 13. augustil olid samuti pühendatud muusikale. 14. ja 15. augustil aga tähistati Tarvastus, Nõos ja Keeril eesti ärkamisaja suurkuju, Keeri mõisnku Hans Wühneri 185. sünni- ja 110. surma-aastapäeva.

13. augustil ja 18. augustil töötasid meie kirikuaias Nõo õpilasmaleva esindajad: tehti korrastustöid ja laoti küttepuid kirikuaias valminud uude puukuuri. Suur tänu vahvaile malevanoortele ja Nõo noorsootööspetsialistile Birgit Haanile, kes noored kiriku juurde tööle tõi!

8. septembril toimus Otepää kirikus ja kultuurimajas EELK Valga praostkonna korraline sinodikoosolek. Meie kogudusest osalesid sinodil peale praost Mart Jaansoni sinodisaadikud Jaan Aruväli ja Helen Luigla. Muuhulgas toimusid koosolekul ka praosti valimised. Praostiks valiti ka järgmiseks neljaks aastaks Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson.

15. septembri õhtupoolikul toimus Hariduse pargis Nõo valla Huvitegevuse laat. Oma väljapanekuga oli kohal ka meie koguduse esindus. Koguduse suvised tegemised lõpetas 25. septembril toimunud üle-eestiline Maal elamise päev.

Kogu suve jooksul külastas kirikut ja kirikuaeda tavalisest rohkem inimesi. See on kooskõlas koguduse sooviga: kõik on oodatud tutvuma kirikuga ja kristliku usuga. On ju viimane aluseks meie kultuurile ja annab lootuse elule pärast surma!

Õnnistatud sügist, kallis Nõo kihelkonna rahvas!

 

Mart Jaanson

EELK Nõo koguduse õpetaja