« Tagasi

Maailma laste haikukonkurss „Linnad“

Taas on aeg kuulutada avatuks Maailma laste haikukonkurss. Haikukonkursil on Eesti lastel võimalik osaleda juba neljandat korda. 2021.–2022. aastal on haikukonkursi teemaks „Linnad" ja kindlasti leiavad osalejad Eesti 47 linna või maailma 10 000 linna seast hulganisti inspiratsiooni.

Konkursi korraldajaks on Japan Airlinesi Sihtasutus (JAL Foundation) ning läbiviijaks Eestis MTÜ Jaapani Kultuuri Koda. Haikukonkurss on eelnevatel aastatel pälvinud Eestis väga sooja vastuvõtu ja usume, et ka sel aastal saabub meile rohkelt meisterlikke haikusid. Ootame nii eelnevalt osalenuid kui ka uusi osalejaid ja loodame, et leiate mahti talletada ning teistega jagada pildikesi oma mõtetest, seekord seoses linnadega.

Haiku on Jaapanis sündinud traditsiooniline lühiluuletus, mida tänapäeval tuntakse ja armastatakse üle kogu maailma. Luuletuse juures hinnatakse eelkõige vahetust, lihtsust ja edasiantud hetkeemotsiooni. Haiku kirjutamise reeglid on kerged ja jõukohased ka lasteaia vanematele rühmadele. Haiku võib olla nii tõsine kui koomiline ja teemaks on tihtipeale kõige tavalisemad ja lihtsamad hetked igapäevaelust.

 

Haikukonkursi reeglid

Osalemine

Igal osalejal tuleb saata üks haiku teemal „Linnad". Osaleja peab olema 2022. aastal 28. veebruaril 15-aastane või noorem. Haikuga samale lehele tuleb käsitsi joonistada või muus tehnikas käsitsi valmistada pilt, töö esitada A4 (21cm x 29,7cm) suuruses paberil. Töö tagumisele küljele tuleb liimida täidetud osalusvorm.

Võistlustöö

Vastu võetakse kõik käsitsi tehtud kunstitööd (ei sobi fotod ja digitaalsed pildid). Iga võistlustöö peab olema lapse enda varem avaldamata originaalteos. Kõrvalseisjate (vanemate, teiste täiskasvanute, õdede ja vendade jne) abi ei ole lubatud. Haiku peab koosnema kolmest lühikesest reast.

Tööde (haiku ja joonistuse) avaldamisõigused kuuluvad JAL Foundationile.

Kuhu saata valminud töö?

Võistlustöid ootame 28. veebruarini 2022 postiaadressile MTÜ Jaapani Kultuuri Koda, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn. Märgusõna: HAIKU

Kontakt: Elsa–Maria Poopuu, 5387 0323, jaapani.keskus@gmail.com.

Haikukonkursi reeglid ja rohkem infot: https://www.jaapanikoda.ee/haikukonkurss