Algatatud 25.04.2019
Algatamine: Nõo Vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 73  Eesmärk: Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale elamukruntide ja avaliku ruumi moodustamine ning ehitusõiguse...

Nõo alevikus asuva Meegleri katastriüksuste ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine: Nõo Vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 73  Eesmärk: Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale elamukruntide ja avaliku ruumi moodustamine ning ehitusõiguse...

Vastu võetud 22.04.2019
Algatatud 15.07.2007
Kehtestatud 28.05.2015
Kehtestatud 24.04.2015

Illi külas asuva Raave katastriüksuse detailplaneering

Kehtestatud 24.04.2015

Kehtestatud 28.05.2015

Nõo alevikus asuva A.Lätte tn 20 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 28.05.2015

Koostamine lõpetatud 11.06.2018
Koostamine lõpetatud 15.05.2018

Nõo alevikus asuva Voika tn 15 katastriüksuse detailplaneering

Koostamine lõpetatud 15.05.2018

Koostamine lõpetatud 07.05.2018

Tõravere aleviku puhkeala detailplaneering

Koostamine lõpetatud 07.05.2018

Koostamine lõpetatud 19.11.2018

Nõo vallas Voika külas asuva Voika vesiveski kinnistu detailplaneering

Koostamine lõpetatud 19.11.2018

Kehtestatud 15.10.2018
Kehtestatud 19.04.2018
Kehtestatud 05.03.2018
Kehtestatud 27.11.2017
Menetlus lõpetatud 24.11.2016

Vissi külas asuva Variku kinnistu detailplaneering

Menetlus lõpetatud 24.11.2016

Kehtestatud 21.06.2016
Kehtestatud 23.10.2014

Nõgiaru külas asuva Haava kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 23.10.2014