« Tagasi

Järiste külas asuvate Terkari ja Lalli kinnistute detailplaneering

Algatatud:

Nõo Vallavolikogu 15. novembri 2007 otsusega nr 171.

Lähteülesanne kinitatud:

Nõo Vallavalitsuse 03. detsembri 2007 korraldusega nr 375.

Tartumaal Nõo vallas Järiste külas asuvate Terkari (52801:001:0094) ja Lalli (52801:001:0023) kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne. 
Koostaja:OÜ Alkranel

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 09. oktoobril 2017 kell 15.00.

Detailplaneeringu eskiislahendus:

Situatsiooniskeem
Olemasoleva situatsioon
Eskiisplaan 1
Eskiisplaan 2
Üldplaneeringu muutmise ettepanek
Seletuskiri

Detailplaneeringu koostamise menetluse pikendamine kuni 14. jaanuarini 2019: 

Nõo Vallavalitsuse 25. juuni 2018 korraldus nr 241

Detailplaneeringu koostamise menetluse pikendamine kuni 14. jaanuarini 2020:

Nõo Vallavalitsuse 14. jaanuari 2019 korraldus nr 14

Detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

Nõo Vallavalitsuse 6. aprilli 2020 korraldus nr 174