« Tagasi

Nõo alevikus asuva Meegleri katastriüksuste ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine:

Nõo Vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 73 

Eesmärk:

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale elamukruntide ja avaliku ruumi moodustamine ning ehitusõiguse määramine ehitiste (üksikelamud ning abihooned) püstitamiseks.