« Tagasi

Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liivamäe katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine:

Nõo Vallavolikogu 14.12.2017 otsus nr 17
Lisa 1
Lisa 2

Eesmärk:

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. 

Vastu võtmine:

Nõo Vallavalitsuse 05.03.2018 korraldus nr 78

Avalik väljapanek:

Avalik väljapanek toimub 26.03.–09.04.2018 vallakantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik). 

Planeering:

Seletuskiri
Situatsiooni skeem
Põhijoonis
Tehnovõrgud  
Illustratiiv

Kooskõlastus:

Pääseameti kooskõlastus seletuskirjas
Päästeameti kooskõlastus joonisel

Kehtestamine:

Nõo Vallavalitsuse 19.04.2018 korraldus nr 120