« Tagasi

Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Voika tn 18, Voika tn 18a, Lao tn 5 ja Lao tn 9 katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneering

Asukoht:

Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Voika tn 18, Voika tn 18a, Lao tn 5 ja Lao tn 9 katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu planeeringuala suuruseks on ca 5,6 ha. See hõlmab Voika tn 18 katastriüksust (registriosa nr 1813804, katastritunnus 52801:009:0754, sihtotstarve 100% tootmismaa), Voika tn 18a katastriüksust (registriosa nr 2972704, katastritunnus 52801:009:0710, sihtotstarve 100% tootmismaa), Lao tn 5 katastriüksust (registriosa nr 4749150, katastritunnus 52801:009:0155, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Lao tn 9 katastriüksust (registriosa nr 4494804, katastritunnus 52801:009:0429, sihtotstarve 100% tootmismaa), osaliselt Voika tn 12 katastriüksust (registriosa nr 3114004, katastritunnus 52801:009:0058, sihtotstarve 100% tootmismaa) ning avalikult kasutatavate Lao ja Voika tänava lõike.

Algatamine:

Nõo Vallavolikogu 21. märtsi 2019 otsus nr 65.

Eesmärk:

Moodustada maa-alale 5 krunti ja määrata ehitusõigus olemasoleva hoone laiendamiseks ning uusehitiste (korruselamud ning abihooned) püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga.