« Tagasi

Nõo vallas Tõravere alevikus asuva Ojamaa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine:

Nõo Vallavolikogu 25. aprilli 2019 otsus nr 69

Eesmärk:

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamiseks ja uue elamu ning abihoonete püstitamiseks. 

Vastu võtmine:

Nõo Vallavalitsuse 26.08.2019 korraldus nr 348

Avalik väljapanek:

Avalik väljapanek toimub 16.09-30.09.2019 vallakantseleis ja Nõo valla kodulehel.

Planeering:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Illustratiivjoonised

Kooskõlastused

Kehtestamine

Nõo Vallavalitsuse korraldus 07.10.2019 nr 422.