« Tagasi

Unipiha külas asuva Männimäe katastriüksuse (52801_011_0368) ja selle lähiala detailplaneering

Algatamine:

Eesmärk: 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kavandada teele 22180 Nõo-Kambja vahemikus 5,15-5,6 km uus asukoht, mis jääks kunagisest Unipiha mõisa moonakatemajast kaugemale.
 

Koostamise lõpetamine:

Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 210.