Fekaalivedu

28.07.20

OÜ Meitman, tellimine tel +372 521 1125, info@meitman.eewww.meitman.ee

OÜ HK PUHASTUS   www.hkpuhastus.ee  Tellimine: +372 510 9995, info@hkpuhhastus.ee

OÜ Fekto www.fekto.ee Tellimine. +372 558 8811 info@fekto.ee 

OÜ Kemmerling https://www.kemmerling.ee/et/genres/kommunaal/.
Lühinumber 1929 
(Tartu Turu 45D. Lisaks välikäimla rent, kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu jms).