Geoarhiiv

27.11.14

Tartu linna, Nõo, Luunja, Ülenurme, Rõngu ja Tartu valdade koostöös on välja töötatud IT-lahendus geodeetiliste tööde ja mõõdistuste andmete haldamiseks, kohalike omavalitsuste ja maamõõdufirmade vahelisteks andmete vahetusteks ning ühtse kaardiandmebaasi loomiseks.

Kõik projektis osalevad omavalitsused saavad lisada geoandmeid ühtsesse kesksesse andmesüsteemi ning loodavat digitaalset arhiivi saavad kasutada projektis osalevate omavalitsuste elanikud ja piirkonnas tegutsevad ettevõtted. Projekti tulemusel välja arendatud geoarhiivi mudelit on edaspidi võimalik minimaalsete kohandustega rakendada ka teistes omavalitsustes. Infotehnoloogiline pool on välja töötatud Affecto AS poolt.

 

Sisene Geoarhiivi