Hankeplaan

3.10.20

Vastavalt „Riigihangete seaduse" § 9 lõike 3 ja Nõo Vallavalitsuse 18.02.2019 määrusega nr 4 kehtestatud korrale „Hankekord Nõo vallas" § 3 alusel on kinnitatud Nõo Valla 2020. aasta hankeplaan