Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. juunil 2020 algusega kell 15.00 Nõo KULTUURIMAJA saalis. Istungi päevakorras: 1. Lühiülevaade revisjonikomisjoni tegevusest ja...

Nõo Vallavolikogu 18.06.2020 istungi päevakorra eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. juunil 2020 algusega kell 15.00 Nõo KULTUURIMAJA saalis. Istungi päevakorras: 1. Lühiülevaade revisjonikomisjoni tegevusest ja...

Päevakord 1. Istungite kinniseks kuulutamine Eesti Vabariigis COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. 2. Nõo vallavalitsuse hallatavates lasteaedades vanema poolt makstava osa...

Nõo Vallavolikogu kinnise elektroonilise istungi, mis toimub ajavahemikul 26.03.2020 kell 12.00 kuni 31.03.2020 kell 12.00, päevakord ja eelnõud

Päevakord 1. Istungite kinniseks kuulutamine Eesti Vabariigis COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. 2. Nõo vallavalitsuse hallatavates lasteaedades vanema poolt makstava osa...

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020 algusega kell 15.00 Nõo vallamajas, I korrusel asuvas raamatukogu saalis. Istungi päevakorras: 1. Tartumaa...

Nõo Vallavolikogu 20.02.2020 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020 algusega kell 15.00 Nõo vallamajas, I korrusel asuvas raamatukogu saalis. Istungi päevakorras: 1. Tartumaa...

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. jaanuaril 2020 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja I korrusel asuvas raamatukogu saalis.   Istungi päevakorras: 1. Tutvumine...

Nõo Vallavolikogu 23.01.2020 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. jaanuaril 2020 algusega kell 15.00 Nõo vallamaja I korrusel asuvas raamatukogu saalis.   Istungi päevakorras: 1. Tutvumine...

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval,  19. detsembril 2019  algusega  kell 15.00 Aida Peosaalis, mis asub Külitse alevikus, aadressil Lennuvälja tee 1. Istungi...

Nõo Vallavolikogu 19.12.2019 toimuva istungi eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval,  19. detsembril 2019  algusega  kell 15.00 Aida Peosaalis, mis asub Külitse alevikus, aadressil Lennuvälja tee 1. Istungi...

Istungi päevakorras: 1. Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine (A. Laul) 2. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja...

Nõo Vallavolikogu 21.11.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine (A. Laul) 2. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja...

Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 2. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul) 3....

Nõo Vallavolikogu 24.10.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 2. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul) 3....

Istungi päevakorras: 1. Tutvumine kultuurispetsialist Andri Viinalass´iga. 2. Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 3. Nõo Spordihoone...

NÕO VALLAVOLIKOGU 26.09.2019 ISTUNGI PÄEVAKORD JA EELNÕUD

Istungi päevakorras: 1. Tutvumine kultuurispetsialist Andri Viinalass´iga. 2. Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 3. Nõo Spordihoone...

Istungi päevakorras: 1. Tartumaa Arendusselts - suurprojektide taotlusvoorust ja arendustegevustest. (TAS juhatus) 2. Sihtasutusega Luke Mõis sõlmitud lepingutest. (M. Raudsaar,...

Nõo Vallavolikogu 22.08.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Tartumaa Arendusselts - suurprojektide taotlusvoorust ja arendustegevustest. (TAS juhatus) 2. Sihtasutusega Luke Mõis sõlmitud lepingutest. (M. Raudsaar,...

Istungi päevakorras: 1. Nõo Spordikooli asutamise arutelu (R. Sangernebo) 2. Revisjonikomisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine Nõo valla konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta...

Nõo Vallavolikogu 20.06.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Nõo Spordikooli asutamise arutelu (R. Sangernebo) 2. Revisjonikomisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine Nõo valla konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta...

Istungi päevakorras: 1. „Nõo Põhikooli arengukava 2019 – 2021" kinnitamine. (A. Vetka, I. Tars) 2. Nõo Vallavolikogu vallaelukomisjoni koosseisu muutmine. (J. Järveoja) 3....

Nõo Vallavolikogu 23.05.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. „Nõo Põhikooli arengukava 2019 – 2021" kinnitamine. (A. Vetka, I. Tars) 2. Nõo Vallavolikogu vallaelukomisjoni koosseisu muutmine. (J. Järveoja) 3....

Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (M. Raudsaar, P. Sügis) 2. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks. (P. Sügis) 3. Määruse „Puuetega inimeste...

Nõo Vallavolikogu 25.04.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (M. Raudsaar, P. Sügis) 2. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks. (P. Sügis) 3. Määruse „Puuetega inimeste...

Istungi päevakorras:  1. Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine. (S. Tarto) 2. Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Voika tn 18,...

Nõo Vallavolikogu 21.03.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras:  1. Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine. (S. Tarto) 2. Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Voika tn 18,...

Istungi päevakorras: 1. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine. (R. Sangernebo) 2. Kinnisasja omandamisel hüpoteegi seadmine. (S. Tarto) 3. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse...

Nõo Vallavolikogu 21.02.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine. (R. Sangernebo) 2. Kinnisasja omandamisel hüpoteegi seadmine. (S. Tarto) 3. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse...

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. jaanuaril 2019 algusega kell 15.00 raamatukogu ruumides vallamaja I korrusel.   Istungi päevakorras: 1. „Tartumaa...

Nõo vallavolikogu 24.01.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. jaanuaril 2019 algusega kell 15.00 raamatukogu ruumides vallamaja I korrusel.   Istungi päevakorras: 1. „Tartumaa...

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018 algusega kell 15.00 Kambja vallas Uhtil. Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2018. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine...

Nõo vallavolikogu 20.12.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018 algusega kell 15.00 Kambja vallas Uhtil. Istungi päevakorras: 1. Nõo valla 2018. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine...

Istungi päevakorras: 1. Nõo Vallavolikogu 16.05.2013 määruse nr 61 „Nõo valla eelarve koostamise,  täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmine. (P. Sügis) 2. Nõo vallavalitsuse...

Nõo Vallavolikogu 23.11.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Nõo Vallavolikogu 16.05.2013 määruse nr 61 „Nõo valla eelarve koostamise,  täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmine. (P. Sügis) 2. Nõo vallavalitsuse...

Istungi päevakorras:  1. „Tartumaa arengustrateegia 2040" tutvustamine. (R. Sangernebo, G. Raagmaa, J. Lätt) 2. Nõo Vallavolikogu esindaja valimine Nõo Põhikooli...

Nõo vallavolikogu 18.10.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras:  1. „Tartumaa arengustrateegia 2040" tutvustamine. (R. Sangernebo, G. Raagmaa, J. Lätt) 2. Nõo Vallavolikogu esindaja valimine Nõo Põhikooli...

Istungi päevakorras: 1. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 vastuvõtmine. (M. Raudsaar) 2. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul) 3. Vallavara...

Nõo Vallavolikogu 20.09.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 vastuvõtmine. (M. Raudsaar) 2. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul) 3. Vallavara...

Istungi päevakorras: 1. Lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 2. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 eelnõu tutvustamine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 3. Ühishanke...

Nõo Vallavolikogu 16.08.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras: 1. Lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 2. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 eelnõu tutvustamine. (M. Raudsaar, P. Sügis) 3. Ühishanke...