« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 17.05.2018 istungi päevakord ja eelnõu

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018 algusega kell 15.00 Nõo Põhikoolis, ruum nr B 201 (vastrenoveeritud majaosa II korrusel).

Enne volikogu istungit, kell 14.00, H. Prosti Põllutöömasinate muuseumi külastus.

Istungi päevakorras:

1. Ülevaade Nõo Põhikooli (eelmise) arengukava täitmisest. (R. Uusmaa)

2. Ülevaade Nõo Põhikooli tegevustest ja uue arengukava koostamise protsessist.

(R. Uusmaa)

3. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3.1. Laenu võtmine summas 1 600 000 eurot;

3.2. Laenu võtmine summas 250 000 eurot.

4. Vissi katastriüksuse omandamine. (R. Sangernebo)

5. Liivapõllu katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine. (P. Raig)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

7. Kohalalgatatud küsimused.

 

Eelnõud