« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 18.01.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. jaanuaril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja nõupidamiste ruumis (ruum nr 213).

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2018. aasta eelarve teine lugemine. (P. Sügis, M. Raudsaar)

2. Projekti „Nõo-Elva kergliiklustee" omafinantseeringu kulude katmine. (S. Tarto)

3. Nõo Vallavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 27 „Vallavanemale hüvituste ja toetuste maksmise kord" muutmine. (A. Laul)

4. Nõo Vallavolikogu 18.03.2010 määruse nr 5 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Nõo vallas" muutmine. (E. Mölter)

5. Detailplaneeringu algatamine (Tartu tn 13 Nõgiaru külas). (P. Raig)

6. Revisjonikomisjoni moodustamine. (K. Kvarnström)

7. Nõo Vallavolikogu 20.10.2011 määruse nr 35 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" kehtetuks tunnistamine. (A. Laul)

8. Eesti Linnade Liidu liikmeks astumine. (R. Sangernebo)

9. Nõo valla esindajate ning nende asendajate määramine Eesti Linnade Liidu volikogusse ja juhatusse. (R. Sangernebo)

10. Vallavalitsuse informatsioon.

11. Kohalalgatatud küsimused.

EELNÕUD

Nõo Vallavolikogu 18.03.2010 määruse nr 5 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Nõo vallas" muutmine 

Nõo Vallavolikogu 20.10.2011 määruse nr 35 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu algatamine (Tartu tn 13 Nõgiaru)

Eesti Linnade Liidu liikmeks astumine 

Nõo valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu volikogusse ja juhatusse

Projekti „Nõo-Elva kergliiklustee" omafinantseeringu kulude katmine

Nõo Vallavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 27 „Vallavanemale hüvituste ja toetuste maksmise kord" täiendamine

Revisjonikomisjoni moodustamine

 NÕO VALLA 2018. AASTA EELARVE EELNÕU

Seletuskiri Nõo valla 2018. aasta eelarve juurde