« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 23.05.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras:

1. „Nõo Põhikooli arengukava 2019 – 2021" kinnitamine. (A. Vetka, I. Tars)

2. Nõo Vallavolikogu vallaelukomisjoni koosseisu muutmine. (J. Järveoja)

3. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD

Nõo Põhikooli arengukava 2019 – 2021 kinnitamine

Nõo Põhikooli arengukava

Seletuskiri 

Vallaelukomisjoni koosseisu muutmine