« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 16.08.2018 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras:

1. Lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

2. Nõo valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 eelnõu tutvustamine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Ühishanke „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte

sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks" tutvustamine. (A. Laul)

4. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

5. Kohalalgatatud küsimused.

 

EELNÕUD

Nõo valla 2018. aasta II lisaeelarve