Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.  

 

Lisainfo:

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg, agnes@nvv.ee tel 742 6144 või 5341 5700.
Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord