Komisjonide koosseisud

13.05.20

EELARVEKOMISJON

Valla eelarve ja lisaeelarve, rahamahukate investeeringute ja lepingute, vallavara haldamise ja valitsemisega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees: MART RAUDSAAR
Komisjoni liikmed:  KRISTA KVARNSTRÖM, SILVER PASTAK, LEMBIT TORU, JÜRI ALISTE, JAANUS JÄRVEOJA, RAIN SANGERNEBO, PILLE SÜGIS

 

ARENGUKOMISJON

Valla üldise arengu, arengukavade, planeeringute, III sektori arengu, kogukonna arengu ja kogukonna kaasamise ning koostööga (nii vallas kui ka väljaspool valda) ja turismiga seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees: LEMBIT TORU 
Komisjoni liikmed: KRISTA KVARNSTRÖM, PIIA RAIG, AIGAR BRETT, RAIN SANGERNEBO, MAIT RAIG, MART RAUDSAAR, ANDRES JUUR  

 

MAJANDUSKOMISJON

Teede, vee ja kanalisatsiooni ning muu infrastruktuuri, avaliku korra, ettevõtluse ja kommunaalmajanduse, heakorra, turvalisuse, jäätmehoolduse, keskkonnakaitse ja ühistranspordi korraldamisega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees: JÜRI ALISTE
Komisjoni liikmed: AIGAR BRETT, HILLE LAOS, SILVER LEHESAAR, TEET MARRAN, SILVER PASTAK, PRIIT RANDALA,  RAIN SANGERNEBO, AARNE TIMM

 

VALLAELUKOMISJON

Tervishoiu, hariduse, sotsiaalsfääri, noorsootöö, vaba aja sisustamise, spordi ja kultuuriga seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees:  JAANUS JÄRVEOJA
Komisjoni liikmed: KRISTA KVARNSTRÖM, HILLE LAOS, LAURITS LEEDJÄRV, ANNE MARKVARD, TAAVI MERISALU, LEMBIT TORU, MARGE ALTIN, RAILI ILVES, TÕNIS KASK, ANNELI SAAROJA, ANNE-LY JUHKAM, ELERI VISNAPUU, ENE MÖLTER , ANNELI VETKA                   

REVISJONIKOMISJON

Komisjoni esimees: SILVER PASTAK
Komisjoni liikmed: JAANUS JÄRVEOJA, LAURITS LEEDJÄRV