Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad töötajad

16.03.20

Voika 23 Nõo alevik Tartumaa

Vastuvõtu aeg
T 9.00-12.00 13.00-16.00
R 9.00-12.00

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Sotsiaalosakonna juhataja

Ene Mölter

745 5475

505 6437 

ene@nvv.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Jaanika Liblik

745 5004

525 8716

jaanika@nvv.ee

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg

742 6144

5341 5700

agnes@nvv.ee

Hooldustöötaja

Merike Nuut

525 6437 

 

Hooldustöötaja

Mari Vals

745 5475