Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad töötajad

12.05.20

Voika 23 Nõo alevik Tartumaa

Vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Sotsiaalosakonna juhataja

Ene Mölter

745 5475

505 6437 

ene@nvv.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Jaanika Liblik

745 5004

525 8716

jaanika@nvv.ee

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg

742 6144

5341 5700

agnes@nvv.ee

Hooldustöötaja

Merike Nuut

525 6437 

 

Hooldustöötaja

Mari Vals

745 5475