Haridus- ja kultuurivaldkonnaga tegelevad töötajad

Voika 23 Nõo alevik Tartumaa

 Vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga

Ametikoht

Nimi

Telefon                      

E-post

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

Anneli Vetka

748 0639

524 2627

anneli@nvv.ee

Kultuurispetsialist Andri Viinalass

745 5361,

556 76614

andri@nvv.ee
Noorsootööspetsialist Egle Haljassaar  50 19605 noortekeskus@nvv.ee
Noorsootöötaja Egle Vahesalu   egle@nvv.ee