Haridus- ja kultuurivaldkonnaga tegelevad töötajad

Voika 23 Nõo alevik Tartumaa

 Vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga

 

metikoht

Nimi

Telefon                      

E-post

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

Anneli Vetka

748 0639

524 2627

anneli@nvv.ee

Kultuurispetsialist

Andri Viinalass

745 5361,

556 76614

andri@nvv.ee

Noorsootööspetsialist

Birgit Haan 

501 9605

noortekeskus@nvv.ee

Noorsootöötaja

Hanna-Liisa Tamm

 

hannaliisa@nvv.ee

Noorsootööspetsialist

Egle Haljassaar (lapsehoolduspuhkusel)