Nõo Valla Lehes avaldatava reklaami hinnakiri

18.01.19

Nõo Valla Lehes ilmuvate reklaamide hinnakiri on kinnitatud 10.12.2018 Nõo Vallavalitsuse korraldusega nr 480.

1. Reklaamid

1/24 lk             43 x 100 mm ja 90 x 50 mm            12 €
1/12 lk             90 x 100 mm                                     20 €
1/8 lk               138 x 100 mm                                   25 €   
1/6 lk               185 x 110 mm                                   35 €
¼ lk                 138 x 198 mm                                   50 €
1/3 lk               185 x 220 mm                                   75 €
½ lk                 280 x 200 mm                                  100 €
1 lk                  280 x 380 mm                                  200 €  

2. Reakuulutus 
Reakuulutus kuni 200 tähemärki koos tühikutega 5 €.     

3. Poliitiline reklaam
3.1. Kandideerivate erakondade ja valimisliitude ning üksikkandidaatide kohalike omavalitsuste volikogude ja riigikogu valimiste aastal valimistega seonduvat poliitilist reklaami avaldatakse ühekordselt (maksimummõõt 1/8) valimistele eelneva kuu lehes, lehe seitsmendal küljel.

3.2. Valimisreklaami hinnad:
1/24 lk             90 x 50 mm          25 €
1/12 lk             90 x 100 mm        35 €
1/8 lk             138 x 100 mm        45 €

4. Tasuta avaldatavad kuulutused ja reklaam
4.1. Tasuta toimuvate koolituste kuulutused (mitte suuremad kui 90 x 100 mm).
4.2. Nõo vallas tasuta toimuvate avalike kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaamid ja kuulutused (mitte suuremad kui 90 x 100 mm).
4.3. Kirikuteated.
4.4. Vallavalitsuse hallatavate asutuste reklaamid ja kuulutused.
4.5. Vallavalitsuse osalusega sihtasutuste ja mittetulundusühingute reklaamid ja teated.
4.6. Teised reklaamid ja kuulutused Nõo valla Lehe toimetuskolleegiumi protokollilise otsuse alusel.

5. Rakendussätted
5.1. Nõo Valla Lehe toimetuskolleegiumil on õigus muuta tasuta avaldatava reklaami või kuulutuse suurust ja teksti ning leheruumi puudumisel avaldada reklaam või kuulutus järgmises lehes või jätta see avaldamata.
5.2. Nõo Valla Lehes ilmuvate tasuliste kuulutuste eest tuleb teha ettemaks.
5.3. Korraga tellitud vähemalt kolme korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 10%  ja korraga tellitud vähemalt üheteistkümne korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 20%.
5.4. Reklaamide ja kuulutuste hinnale ei lisandu käibemaksu.

Nõo Vallavalitsuse 10. detsembri 2018. a määrus nr 450

 

Lehe materjalide vastuvõtmine toimub  lehe ilmumisele eelneva kuu 25. kuupäevani (kaasa arvatud).
Tähtaega ületanud ehk hiljem saabuvad materjalid loetakse hilinenult saabunuks ja need  lehes ei ilmu või ilmuvad  järgnevas lehes, kui nad ei ole  kaotanud aktuaalsust.
Nõo Valla Lehe kojukande ajaks loetakse ajavahemikku 9. kuni 12. kuupäev, kuid mitte hiljem kui 15. kuupäev.

Nõo Valla Lehe toimetuskollegium 

 

Toimetaja: LIIA SIREL