Matusetoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetust makstakse surnu, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Nõo vald, lähisugulasele, hõimlasele, hooldajale või inimesele, kes korraldab matused.

Matusetoetuse taotlemiseks esitab lähisugulane, hõimlane, hooldaja või inimene, kes korraldab matuse, vormikohase avalduse Nõo Vallavalitsusele ühe kuu jooksul alates isiku surma registreerimisest.

Kestvus:

Matusetoetus kantakse taotleja arveldusarvele või makstakse erandkorras sularahas hiljemalt viie tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene@nvv.ee, tel. 745 5475

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Nõo vallamajast.  Vastuvõtuajad: E-R 9.00-17.00 (lõuna 12.00-13.00).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument.

Viide: