Sotsiaalvaldkonna projektid

10.03.20

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Nõo vallas II

Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0204

Projekti algus ja lõpp: 10.05.2019 -09.05.2021

Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks

Projekti maksumus: 30344,00 EUR,
sh toetust 25792,40 EUR ja omafinantseering 4551,60 EUR.

Projekti tulemusel tagatakse puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Paranevad kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalused.

Projekti raames toetatakse kolme liiki tegevusi:  liikuvusega seotud toimingute parandamist ( st. püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine, hoone ja selle territooriumile sissepääsu tagamine), hügieenitoimingute parandamist (pesemis- ja tualetitoimingud) ning köögitoimingute parandamist.

Toimetaja: LIIA SIREL