Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud


Kodanike vastuvõtt

  • E - R  9.00-12.00 ja 13.00-17.00

Vastutav ametnik

  • Registripidaja Mai Kirs
  • Telefon: 745 5335, 513 9123
  • E-post: mai@nvv.ee

 

Lapsetoetuse taotlemine