Talihooldustööde tegijad Nõo valla teedel 2020–2021

29.12.20

Nõo Vallavalitsus on 2020–2021 talihooajaks sõlminud lepingud talihooldustööde teostamiseks Nõo valla kohalikel teedel ja tänavatel ning avalikuks kasutuseks määratud erateedel piirkondade kaupa järgmiste ettevõtetega:

1. piirkond — Karni OÜ, hooldab Nõo alevikku ja Viinamärdi kanti; tel 503 0669, e-post margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);

2. piirkond — Karni OÜ, hooldab valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (välja arvatud Nõo alevik ja 3. piirkond); tel 503 0669, e-post margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);

3. piirkond — OÜ Heizung, hooldab nn Vissi-Tõravere piirkonda, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku; tel 511 3543, e-post ermo.kruuse@gmail.com (Ermo Kruuse);

4. piirkond — OÜ Heizung, hooldab valla lõunapoolsemas osas põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid; tel 511 3543, e-post ermo.kruuse@gmail.com (Ermo Kruuse);

5. piirkond — Tasemix OÜ, hooldab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad); tel 505 3426, e-post tamurtamm@gmail.com (Tamur Tamm);

6. piirkond — FIE Silver Lehesaar, hooldab Kolga, Aiamaa ja Unipiha külasid, osaliselt Luke küla (Luke mõisa piirkond); tel 514 2600, e-post silver.lehesaar@gmail.com (Silver Lehesaar).

 

Talihooldepiirkonnad on samad kui eelmistel aastatel ning nendega saab tutvuda Nõo valla veebilehel.

Informatsiooni talihooldustööde teostamise vajaduse kohta Nõo vallavalitsuse poolt hooldatavatel teedel palume esitada Nõo vallavalitsuse kantseleisse (tel 745 5108, vald@nvv.ee) või ehitus- ja majandusosakonda (tel 745 5504, 745 5434, aarne@nvv.ee või piia@nvv.ee).

Vallaelanikel, kel endil puuduvad võimalused talihooldustööde korraldamiseks erateedel ja kes sooviksid talvise teehoolduse korraldamist Nõo valla poolt, palub Nõo vallavalitsus esitada kirjalikud taotlused kas (käsi)posti või e-posti (vald@nvv.ee) teel. Varasematel aastatel taotluse esitanutel, kel on seni talihooldust teostatud, pole tarvis uut taotlust esitada.

Nõo vallavalitsus

 

Talihoolde piirkonnad