« Tagasi

Augustist saab taotleda esimesse klassi mineva lapse koolitoetust

Nõo vald maksab 1. klassi minevale lapsele koolitoetust, mille eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Nõo vald.
 
Toetuse taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 1. august kuni 30. september lapse esimesse klassi minemise aastal. Toetuse suurus on 50 eurot.
 
Taotlust on võimalik esitada digitaalselt teenuste ja toimingute rubriigis või edastada paberkandjal Nõo Vallavalitsusele.
Lisateave: Anneli Vetka tel 748 0639 või 524 2627, e-post anneli@nvv.ee.