« Tagasi

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Nõo Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Direktor on:

muusikalise või pedagoogilise kõrgharidusega;
omandanud teadmisi juhtimise, organisatsiooni arengu ja ressursside juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ning enesejuhtimise alal;
innovaatiline ja loov ning omab visiooni muusikakooli arendamiseks koostöös koolipere ja kogukonnaga;
õpi- ja otsustusvõimeline, analüüsi- ja planeerimisoskusega;
vastutustundlik, korrektne ja täpne;
väga hea koostöö-, esinemis- ja suhtlemisoskusega;
väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamisoskusega.

Kasuks tuleb:

töökogemus muusika alal;
eelarvelise asutuse juhtimise kogemus;
hea arvuti kasutamise oskus;
võõrkeelte oskus.

Avaldus koos CV ja haridust tõendava dokumendiga ning motivatsioonikiri (max 1 lk) saata hiljemalt 18. mail 2018 e-posti aadressile vald@nvv.ee või Nõo vallavalitsuse aadressile Voika 23, Nõo alevik, 61601, Tartumaa.

Konkursil osalevad kandidaadid, kelle avaldus laekub tähtaegselt.