« Tagasi

TEAVITUS KAITSEVÄE ÕPPUSEST

Anname teada Kaitseväe õppuse  läbiviimisest Nõo valla territooriumil ajavahemikul 19.05-09.06 2018

Õppuse käigus võivad Kaitseväe üksused sattuda Nõo valla elanike eramaadele. Teeme kõik endast oleneva, et säärastel puhkudel leida üles omanik ja küsida luba eraomandi kasutamiseks.

Juhul kui väljaõppe läbiviimise perioodil kasutatakse imitatsioonivahendeid kellaaegadel 07:00–22:00,  järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju ning välditakse sarnast tegevust avalikele ja eluhoonetele lähemal kui 200 m. Siiski eeldame et Nõo valla territooriumil olulist mürareostust ei tekitata.

Harjutuste raames ei saa alati välistada õnnetu juhuse tõttu tekkivaid kahjusid. Kui peaks juhtuma, et õppuse käigus saab kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust õppuse tsiviil- sõjalise koostöö grupiga telefonil 534 43088 või alternatiivselt 566 81177

 

Janno Simm
Leitnant (R)
Õppuse Tsiviil – sõjalise koostöö osakond
Tel 53443088 (õppuste ajal)