« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. oktoobril 2018 algusega kell 15.00 vallamaja istungite ruumis

Istungi päevakorras:

 1. „Tartumaa arengustrateegia 2040" tutvustamine. (R. Sangernebo, G. Raagmaa, J. Lätt)

2. Nõo Vallavolikogu esindaja valimine Nõo Põhikooli hoolekogusse.  (M. Raig)

3. Maade munitsipaalomandisse taotlemine. (P. Raig)

4. Maa munitsipaalomandisse mittetaotlemine. (P. Raig)

5. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Seletuskiri

Asendiplaan A. Lätte tn 1a

Asendiplaan Hiiekalda

Asendiplaan Järvetaga

Asendiplaan Kallaku tee

Asendiplaan Observatooriuni tn 17a

Asendiplaan Oja

Asendiplaan Tamsa tn 4a

Asendiplaan Toominga tee

Asendiplaan piiriettepaneku number LY1809105938

Maa munitsipaalomandisse mittetaotlemine