« Tagasi

Elukoharegistreerimise kampaania kokkuvõte

Nõo Vallavalitsus kuulutas välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 01.11.2018–18.12.2018. Kampaania eesmärgiks oli registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.

Elanike arv kampaania algul, 01. novembril 2018 oli 4263. Kampaania ajal registreeris oma elukoha Nõo valda 114 inimest, neist kaks ei vastanud korralduse nr 391 p 4 kampaania tingimustele. 112 inimese hulgas oli viis vastsündinut. Kampaaniaperioodil lahkus Nõo vallast 24 inimest.

Vanuseliselt saabus (114 inimesest) 0–6-aastasi 17, 7–18-aastasi oli 6, 19–65-aastaseid (tööealisi) 79 ja 66 ja vanemaid inimesi oli kokku 12. Mehi oli 64 ja naisi 50. Vallasiseselt korrastasid oma elukohti sel perioodil kokku 15 inimest (novembris 10 ja detsembris 5 inimest).

Kõige enam saabus rahvast Nõo alevikku — 36, Luke külla 17, Vissi külla 12, Kolga külla 7; Tõraverre, Illi, Voika, Järiste küladesse 6 inimest. Meeri, Keeri ja Nõgiaru küla kasvas elukohakampaania ajal nelja inimest võrra. Ühe inimese võrra suurenes elanike arv Uuta, Unipiha, Aiamaa, Ketneri, Tamsa ja Laguja külades.

Kõige enam saabus inimesi Tartu linnast — kokku 61. Järgnesid Kambja vald — 8, Elva vald — 7, Tallinn — 5, Tartu vald — 5. Tartumaa valdadest oli tulijaid veel Peipsiääre ja Kastre vallast. Esindatud on ka Põltsamaa, Jõgeva, Rapla, Rae, Alutaguse, Paide, Mulgi, Kanepi, Kohila, Valga, Tõrva, Otepää ja Setomaa valla elanikud.

 

1. jaanuaril 2019 oli elanike arv Nõo vallas 4345.

Kõigile kampaaniaperioodil Nõo valla elanikuks registreerinud isikutele, kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2018. aasta seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omavad 1. jaanuari 2019. aasta seisuga kehtivat elukoharegistreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot. Toetus makstakse välja hiljemalt 2019. aasta veebruarikuus.

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuar 2019 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo vald, loositakse välja viis 300-eurost ühekordset toetust.

Lisaks on loosiauhinnad välja pannud kohalikud ettevõtjad: Luke Farmimeierei OÜ, Nõo Lihavürst, Tartu Maavili OÜ, Peetsman OÜ ja Anne-Ly Koogikoda.

Loosimise korraldab Nõo Vallavalitsuse nimetatud komisjon jaanuarikuu jooksul.

Mai Kirs
Registripidaja