« Tagasi

Põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale makstakse koolilõputoetust

Seoses põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisega maksab Nõo vallavalitsus toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud isikutele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist on Nõo vald.

Kooli lõpetajate toetuse suurus: 
põhikooli lõpetamise toetus  45 €
gümnaasiumi lõpetamise toetus 50 €

Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus.

E-keskkonnas taotluse esitamine

Info taotluse esitamise kohta leitav