« Tagasi

Nõo valla noorte TÖÖMALEV ootab noori vanuses 13-17 eluaastat. Registreeri end malevasse!

Registreerimiseks töömalevasse tuleb täita ankeet, mis on avatud kuni 21. juunini 2019.

Pärast seda võetakse soovijatega ühendust ning antakse teada malevasse pääsemisest/mittepääsemisest. Vajadusel viiakse läbi tööintervjuu.

Noortele pakutakse heakorratöid valla objektidel, võimaluse korral ka kohalikes ettevõtetes.

Lisainfo: noortekeskus@nvv.ee, +372 501 9605

NB! KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Isikuandmete töötlemisel lähtub Nõo valla noorte töömalev seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud töömaleva korraldamisel ja läbiviimisel.