« Tagasi

Nõo vald maksab toetust esimesse klassi minevale lapsele

Toetust esimesse klassi minevale lapsele makstakse lapse eest, kes läheb esmakordselt esimesse klassi. Toetust saab taotleda lapsevanem või muu last kasvatav isik, kellele makstakse lapse eest riiklikke peretoetusi. Nii lapse kui toetust taotleva isiku elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema 1. augusti seisuga Nõo vallas.
Toetuse saamiseks tuleb lapse esimesse klassi mineku aastal ajavahemikul 1. august kuni 30. september esitada Nõo Vallavalitsusele vormikohane avaldus, mis on leitav Nõo valla veebilehel: https://nvv.kovtp.ee/ranitsatoetus

Toetus kantakse taotleja arveldusarvele või makstakse erandkorras välja sularahas hiljemalt 15. oktoobriks.

Lisainfo: Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja e-post anneli@nvv.ee või tel 748 0639.