« Tagasi

Nõo Põhikooli esimeses klassis alustas kooliteed 51 õpilast

Käesolev õppeaasta tõotab Nõo Põhikoolile tulla hea — rohkete väljakutsetega ning koostöisem kui iial varem. Meid on täna palju rohkem kui aasta tagasi. Esimeses klassis alustab kooliteed 51 õpilast ning ka kõikidesse järgnevatesse klassidesse lisandub uusi õpilasi. Oleme kasvanud üle 450 õpilasega kooliks. Lisaks oleme kasvanud õpetajate arvult, meiega liitub sellel õppeaastal kümme uut õpetajat ja 11. septembrist üheteistkümnes uus meeskonnaliige —õppealajuhataja Eve. Seega alustame seda õppeaastat ilma õppealajuhatajata ning ka see on olnud algava kooliaasta üks väljakutsetest. Lisaks vahetasime e-kooli Stuudiumi vastu ja õpetajatel tuleb hakata jagama klassiruume. Muudatusi on veelgi.

Ilona Tars
Nõo Põhikooli direktor

Täispikka lugu loe peagi ilmuvast Nõo Valla Lehe septembrikuu numbrist.