« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. septembril 2019 algusega kell 15.00 Nõo vallamajas raamatukogu saalis

Istungi päevakorras:

1. Tutvumine kultuurispetsialist Andri Viinalass´iga.

2. Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Nõo Spordihoone tegevuse lõpetamine. (A. Vetka, J. Teppan)

4. Nõo Spordikooli asutamine. (A. Vetka, J. Teppan)

5. Nõo Spordikooli põhimääruse kinnitamine. (A. Vetka)

6. Määruse „Nõo Põhikooli hoolekogu moodustamine ja töökord" muutmine. (A. Vetka)

7. Kinnistu omandamine (Kääni külas asuv Rundsu-Kääni tee L12). (S. Tarto)

8. Volituse andmine SW Energia OÜ-ga sõlmitud lepingu pikendamiseks. (R. Sangernebo)

9. Arutelu – Kas ja kuidas korraldada elanikuks registreerimise kampaaniat.

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD

Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 vastuvõtmine  
Nõo valla eelarvestrateegia 2020 – 2023  
Nõo Spordihoone tegevuse lõpetamine 
Nõo Spordikooli asutamine 
Nõo Spordikooli põhimääruse kinnitamine 
Seletuskiri  
Määruse „Nõo Põhikooli hoolekogu moodustamine ja töökord" muutmine 
Seletuskiri 
Kinnistu omandamine (Kääni külas asuv Rundsu-Kääni tee L12 kinnisasi) 
Volituse andmine SW Energia OÜ-ga sõlmitud lepingu pikendamiseks