« Tagasi

Vabaühenduse võimekus tegutseda ehk kuidas kaasata vabatahtlikke?

Eesti suurimad ja tuntumad ühiskondlikud algatused tuginevad kõik suuresti vabatahtlike panusele. Mõelge, hetkeks, milline oleks ilma vabatahtlike toeta näiteks Arvamusfestival? Millised oleksid teeme ära talgud, kui keegi vabatahtlikult koristama ei tuleks, mis oleks selle mõju? Kui palju maksaks Draama Festivali osavõtt, kui vabatahtlikud ei aitaks organiseerida? Kui kaua jaksaksid rahvasportlased Tartu maratonil suusatada, kui pausidel ei pakuks vabatahtlikud kosutust?

Eestis on vabatahtlikuks olemine üsnagi levinud. Kevadel avaldatud vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu tulemused näitavad, et viimase viie aastaga on vabatahtlike osakaal Eestis kasvanud (31%-lt 49%-le). Tegevusvaldkondadena on levinuimad kohaliku elu edendamine (42%), keskkonnakaitse (34%), haridus ja teadus (23%) ning sport (21%). Me oleme aru saanud, et kui ise panustame kogukonda siis saame ka elutingimusi paremaks kujundada.

Samas toob uuring välja ka murekoha – on näha, et aktiivselt kasvab ühekordselt vabatahtlikuna panustavate osakaal. Samal ajal tunnevad organisatsioonid puudust just püsivabatahtlikest, kes ühenduse tegevustes pikemalt kaasa mõtleks ja aitaks ka lisaks tegevusi ise planeerida.

Vabatahtlike kaasamine pole aga raketiteadus. Selleks, et vabatahtlik tahaks ühendusse tagasi tulla ja veel panustada peab ühendus ise ka vabatahtlike kaasamise hästi läbi mõtlema.

Seetõttu ongi hea, et Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit on ühendusi selles osas aitamas. Kutsume üles Tartumaa vabaühendusi ja teisi organisatsioone-asutusi osalema Vabatahtlike kaasamise ABC koolitusel, kus fookuses  Eestisse hiljuti elama asunud, teise kultuuritaustaga  inimeste kaasamine vabatahtlikeks!

Koolitus käsitleb vabatahtlike kaasamise põhitõdesid (vastavalt vabatahtliku tegevuse juhtimise ringi põhimõtetele) ning asjaolusid, mida tuleks silmas pidada  teisest kultuuriruumist tulevate inimeste kaasamisel vabatahtlikeks. 1-päevane koolitus toimub Tartumaal juba 17. oktoobril 2019.

Koolituse järel saavad vabaühendused osaleda ka vabatahtliku sõbra märgise nõustamisprotsessis, et mõelda oma vabatahtlike kaasamisprotsess tervikuna läbi (värbamine, juhendamine, arenguvõimalused, tunnustamine), saada kõrvalpilku ning head nõu vabatahtliku tegevuse tõhusamaks korraldamiseks oma ühenduses.

Koolitus ja vabatahtliku sõbra märgise nõustamine viiakse läbi projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis" raames. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Koolitusel osalemiseks ja lisainfo saamiseks võtke ühendust MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projektijuhi Tanel Mätlikuga, e-post: tanelmatlik@gmail.com, tel: +372 510 2705

 

Kai Klandorf
Vabaühenduste Liit