« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub 24. oktoobril 2019 kell 15.00 Nõo vallamaja I korrusel asuvas raamatukogu saalis

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

2. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul)

3. Detailplaneeringu algatamine (Vapra tee ja sellega piirnevad katastriüksused

ning nende lähiala). (S. Tarto)

4. Detailplaneeringu algatamine (Tuuleveski elamurajooni osa). (S. Tarto)

5. Nõusoleku andmine A. Lätte tn 1a asuva kinnisasja koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega AS Emajõe Veevärk kasuks. (S. Tarto)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD