« Tagasi

LEHTEDE PÕLETAMINE KODUAEDADES ON KEELATUD!!!

Nõo valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi.
Lehtede, nagu ka okste ja mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine on keelatud.

Märgade okste-lehtede suits häirib ümberkaudseid inimesi ning võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid.

Lehtedega toimi järgnevalt:

  • Jäta sügisesed lehed koristamata, need kõdunevad ning väetavad mulda loomulikul teel
  • Komposti oma kinnistu piires või laota peenramaale
  • Vii Tartus Selli tn 19 asuvasse jäätmejaama
  • Telli lehtede äravedu

 

Nõo valla territooriumil puudub lehtede ladustamise koht.

Merike Kruuse
Keskkonnaspetsialist