« Tagasi

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Nõo Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks alates jaanuarist 2020

Nõo Spordikool on Nõo vallavalitsuse hallatav huvikool, mis võtab õpilasi vastu alates 1. septembrist 2020. Kooli direktori esmaseks ülesandeks on spordikooli käivitamine, hõlmates selleks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja sisuliste tegevuste elluviimist.

Nõo Spordikooli direktori tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendi projektis.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • Kõrgharidus;
  • Juhtimiskompetentsid;
  • Sporditöö korraldamise ja juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat;
  • Arvuti kasutamise oskus teenistusülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.

Kasuks tuleb B-kategooria juhiloa olemasolu.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus, elulookirjeldus, visioon Nõo Spordikooli ja Nõo valla sporditegevusest aastani 2025, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. novembril 2019 kella 10.00 Nõo vallavalitsusele aadressil Voika 23 Nõo alevik, 61601 Tartumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@nvv.ee. Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, anneli@nvv.ee või tel. 524 2627.